Kotvenie mostných zvodidiel

Způsobů kotvení záchytných systémů je celá řada ale při jejich použití se často zapomíná na jednu důležitou okolnost. A tou je schválený způsob uchycení záchytného systému výrobcem, který je uveden v TP (technické podmínky) výrobce a lze je ověřit např. na stránkách Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), www.pjpk.cz.

Přehled nejčastěji používaných způsobů:

Kotevní přípravek

Výhody:

 • nejlevnější způsob
 • vysoká spolehlivost
 • nejvyšší pevnost uchycení
 • při zašroubování kotvy okamžitá zádržnost

Nevýhody:

 • vyšší požadavky na přesnost při osazení
 • obecně vyšší požadavky na kázeň při betonáži mostní římsy
 • nemožnost dodatečné změny místa uchycení sloupku svodidla

Soudržná kotva - cementová zálivka

Výhody:

 • druhý levný způsob kotvení
 • možnost osazení (vývrtu) dle aktuální situace (rektifikace svodidla)
 • možnost podlití patek (při rektifikaci sloupků) stejným materiálem

Nevýhody:

 • náchylnost na přeředění zálivky pracovníky - snížení únosnosti
 • nutnost vyšší hloubky ukotvení (často se nedodržuje)
 • delší doba náběhu pevnostních parametrů (dny až týdny)
 • požadavky na preciznost čištění vývrtu
 • omezený teplotní režim (do cca 5 st. C)

Soudržná kotva - pryskyřičný tmel

Výhody:

 • levnější způsob kotvení
 • možnost osazení (vývrtu) dle aktuální situace (rektifikace svodidla)
 • větš. kartuše s mixážním stupněm - smíchání složek bez ovlivnění pracovníky

Nevýhody:

 • nutnost vyšší hloubky ukotvení (často se nedodržuje)
 • delší doba náběhu pevnostních parametrů (desítky minut až dny, dle situace)
 • požadavky na preciznost čištění vývrtu
 • omezený teplotní režim (do cca XX st. C)

Ocelová kotva OMO

Výhody:

 • možnost osazení (vývrtu) dle aktuální situace (rektifikace svodidla)
 • vysoká pevnost uchycení při nižší kotevní hloubce
 • nižší kotevní hloubka (důležité zvláště z hlediska neporušení izolace)
 • po dotažení okamžitá účinnost
 • bez omezení teplot
 • po nárazu často možnost opětovného použití kotev (pouze aktivace dotažením)

Nevýhody:

 • dražší způsob uchycení svodidel

 

Jednou z výhod svodidel OMO je šíře schváleného způsobu kotvení, které jsou uvedeny v TP 191/2012.
Těmito způsoby jsou:

1. Kotevní přípravek OMO
2 bodový případně jeho 3-bodová modifikace, kdy třetí bod přípravku slouží pro lepší stabilitu při osazování
2. Ocelové kotvy OMO
výhodou je nižší hloubka zakotvení - 150mm
3. Soudržná kotva pryskyřičná
kotevní šroub OMO + HIT-RET 500 hloubka kotvení 190mm
4. Soudržná kotva pryskyřičná
kotevní šroub Hilti + HIT-RET 500 hloubka kotvení 190mm

Konkrétní způsob a postup pro jednotlivé typy svodidel upřesňují právě naše TP 191 v aktuálním vydání.