Zvodidlo ZMS4/H2

Základní popis svodidla:

 • ocelové jednostranné svodidlo pro úroveň zadržení H2 a nižší
 • mostní nebo zábradelní mostní svodidlo
 • dvoubodové kotvení svodidla k podkladu
 • otvor v patce, který slouží k injektáži prostoru mezi patní deskou a povrchem římsy
 • vzdáleností sloupků svodidla jsou 2 m
 • svodidlo je schváleno MD č.j.21/2012-120-TN/1 na pozemních komunikacích a mostech s účinností od 1.4.2012.

Základní součásti svodidla:

 • vyztužený ocelový sloupek z válcovaných profilů U 140 s patní deskou
 • dvoudílný distanční díl
 • ocelová svodnice profilu NH4 tloušťky 4 mm
 • madlo z ocelové trubky pr. 102 mm
 • zábradelní výplň (volitelná)
 • spojovací materiál
 • případné příslušenství nebo přizpůsobení

Hlavní parametry svodidla:

zjištěné certifikační bariérovou zkouškou dne 15.9.2011

Úroveň zadržení Dynamický průhyb Prudkost nárazu Pracovní šířka Třída
  [m] ASI [m] W
H2 0,45 1,1 0,80 2

Použití svodidla ZMS4/H2:

 • hlavním místem použití jsou mostní stavby na pozemních komunikacích
 • jednostranné zábradelní mostní svodidlo s volitelným typem výplně
 • jednostranné zábradelní mostní svodidlo za kterým je volný prostor nebo chodník a mostní zábradlí (případně protihluková stěna)
 • ve středním dělicím pásu mostů při příslušných parametrech (viz TP)
 • použití na liniových silničních stavbách je možné v případě, že silnice je ohraničena betonovou konstrukcí s římsou předepsaného tvaru do které je svodidlo uchyceno (betonem zpevněné krajnice, opěrné zdi, koryto vodního toku atd.)
 • do středního dělicího pásu silnice se svodidlo osazuje kolem překážek (podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy osvětlení, event. jiné konstrukce silničního vybavení), kde úroveň zadržení běžného svodidla je nedostatečná
 • důvodem osazení svodidla ZMS4/H2 namísto běžných silničních typů bývá nedostatečná vzdálenost mezi lícem překážky a lícem svodidla
 • minimální délka svodidla není stanovena
 • možnost objednání nestandardního odklonu patní desky
 • volitelná možnost povrchové úpravy nad rámec stanovený obecně závaznými předpisy

Způsoby kotvení svodidla ZMS4/H2:

 • soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem OMO, zdrsněné vrty, hloubka vrtu 190 mm
 • soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem HILTI, zdrsněné vrty, hloubka vrtu 190 mm