Skúšanie zvodidiel

Závěrečným procesem vývoje a zkoušení svodidel je nárazová (bariérová) zkouška (crash barrier test), kterou musí podstoupit každé svodidlo, má-li být schváleno k použití na pozemních komunikacích (PK). Zkouška obsahuje řadu postupů a měřených parametrů, které jsou stanoveny příslušnými předpisy a normami. Požadavky na výsledek zkoušky by se daly zobecnit:

  • vozidlo nesmí překonat svodidla
  • nesmí dojít k převrácení vozidla
  • nesmí dojít k přetržení podélného výztužného prvku (např. svodnice)

Mostní svodidlo MS4/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 9.12.2007

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Zkouška v úrovni TB11 označuje náraz osobním automobilem (hmotnosti kolem 900 kg) při rychlosti 100 km/h pod předepsaným úhlem nárazu.

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

Zkouška v úrovni TB51 označuje náraz standardním autobusem (hmotnosti kolem 13000 kg) při rychlosti 70 km/h pod předepsaným úhlem nárazu.

 

Zábradelní mostní svodidlo ZMS4/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 15.9.2011

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

Zkouška v úrovni TB51 označuje náraz standardním autobusem (hmotnosti kolem 13000 kg) při rychlosti 70 km/h pod předepsaným úhlem nárazu.

 

Zábradelní mostní svodidlo ZMS4/H3

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 29.6.2016

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Zkouška v úrovni TB11 označuje náraz osobním automobilem (hmotnosti kolem 900 kg) při rychlosti 100 km/h pod předepsaným úhlem nárazu.

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB61

Zkouška v úrovni TB61 označuje náraz nákladním automobilem hmotnosti kolem 16000 kg při rychlosti 80 km/h pod předepsaným úhlem nárazu.