Vývoj v konstrukci záchytného systému MS4/H2

Článek popisuje návrh a vývoj mostního svodidla MS4/H2 z pohledu požadavků silničního provozu a údržby záchytného systému správci komunikací.

Vyšlo: Sborník Konference Mosty 2010, 15.ročník