Kotevní prvky mostních svodidel

Kotevní prvky mostních svodidel jsou jednou z důležitých částí celého záchytného systému. Článek popisuje možnosti kotvení několika druhů svodidel a to ZSNH4/H2, JSMNH4/H2, ZSODS1/H2, ZSSK/H2, ZSH2 a MS4/H2.

Vyšlo: Sborník Konference Mosty 2011, 16.ročník