Ocelové svodidla OMO - další vývoj

Jednotlivé konstrukční typy svodidlových sloupků byly v evolučním vývoji systematicky testovány. Množství informací, které vychází z řady zkušebních testů, vede postupně k dalším konstrukčním modifikacím, které je následně nutné ověřit. Díky správně zvoleným parametrům pádových zkoušek a jejich opakování je výsledná nákladná nárazová zkouška dobře připravená.

Vyšlo: Sborník Konference Mosty 2013, 18.ročník