Hodnocení svodidel OMO po čtyřletém provozu

Článek se zabývá vyhodnocením zkušeností z vývoje a provozu svodidel OMO na pozemních komunikacích v jednotlivých aspektech jejich montáže a konstrukčních dílů.

Vyšlo: Sborník Konference Mosty 2014, 19.ročník