Nová zábradelní mostní svodidla ZMS4/H2 a ZMS4/H3

Při návrhu nové konstrukce zábradelních svodidel ZMS4 se vycházelo ze zkušeností s použitím svodidla MS4/H2, které se promítly do několikaletého vývoje těchto vyšších svodidel. Všímá si vývoje pomocí zařízení Padostroj a následného ověřování předpokladů při bariérových zkouškách.

Vyšlo: Sborník Konference Mosty 2012, 17.ročník